B E S T Y R E L S E N

Medlemmer af bestyrelsen

Nedenstående liste indeholder kontaktinformationer på bestyrelsens medlemmer. Kontaktlisten er senest opdateret 5. juni 2024 

 

 

 

 

Formand: Anne-Marie Bennetzen
Mobil: 26358026
E-mail: formand@lyngen-stenager.dk

 

 

Sommerhus
Kragevang 9
4583 Sj. Odde

Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer, Hans K. Nielsen
Telefon: 93945044
E-mail: kasserer@lyngen-stenager.dk

 

 

 

Sommerhus
Skovduevej 9

4583 Sj. Odde

Privat
Blomsterkrogen 15

2620 Albertslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformand: Dorte Jensen
Telefon: 53846263

E-mail: dj250572@gmail.com

 

 

 

Sommerhus
Stenager 65
4583 Sj. Odde

Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær: John Gylling Hansen
Telefon: 40134567

E-mail: johngyllinghansen@hotmail.com

 

 

Sommerhus
Stenager 47
4583 Sj. Odde

Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem og bro formand: Svend Petersen
Telefon: 51447940
E-mail: sovp@outlook.dk

 

 

 

 

Sommerhus
Bornholmsvej 10
4583 Sj. Odde

Privat
Tromsøvej 5
4573 Højby
Telefon: 51447940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant 1: Peter Muus Mogensen

Telefon: 29315011

E-mail: petermogensen@live.dk

 

 

Sommerhus
Lyngvang 27
4583 Sj. Odde

Privat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant 2: Luisa Gorgone
Telefon: 25564190

E-mail: luisagorgone@gmail.com

 

Sommerhus
Smålyngen 1
4583 Sj. Odde

Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant 3: Bent Carlsen

Telefon: 59318970, 40857188

E-Mail: annietune@post.tele.dk

 

 

 

Sommerhus

Fasanvang 5

4583 Sj. Odde